Domar

På denna sida hittar ni domstolens avgöranden från och med 2000.
 • 2016:13

  Konsumentombudsmannen (KO) mot Malmö Dansakademi AB

  15 augusti 2016 Fråga om avtal avsett tjänst som omfattas av ångerrätt.

  Ladda hem avgörandet

 • 2016:12

  Intervet Aktiebolag mot Nord Vacc Läkemedel Aktiebolag

  15 augusti 2016 Påståenden i marknadsföring avseende receptbelagda veterinärmedicinska läkemedel har ansetts vilseledande enligt 10 § marknadsföringslagen (2008:486).

  Ladda hem avgörandet Ladda hem bilaga

 • 2016:11

  Spendrups Bryggeriaktiebolag mot Galatea AB

  1 juli 2016 Fråga om marknadsföring av öl i viss förpackningsutstyrsel (burk) har utgjort vilseledande efterbildning respektive renommésnyltning.

  Ladda hem avgörandet Ladda hem bilaga

 • 2016:10

  Konsumentombudsmannen mot A. B.

  17 juni 2016 Affärsmetod som innefattat fakturering utan att avtal kommit till stånd har ansetts stå i strid med god marknadsföringssed enligt 5 § marknadsföringslagen (2008:486), MFL. Även fråga om bl.a. förhållandet mellan 5 § och 10 § MFL.

  Ladda hem avgörandet

 • 2016:9

  Konsumentombudsmannen (KO) mot Sumer AB

  3 juni 2016 Fråga om marknadsföring av förvaltnings/förmedlingstjänst av elavtal har varit vilseledande m.m.

  Ladda hem avgörandet

 • 2016:8

  Mecenat Aktiebolag mot Studentkortet i Sverige AB

  27 maj 2016 Fråga om ansvar för marknadsföring av studentrabatter.

  Ladda hem avgörandet Ladda hem bilaga

 • 2016:7

  Sarkow Salih mot Taxi trafikförening u.p.a.

  28 april 2016 En dekor som ett företag använt på sina taxibilar har ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av en dekor som Taxi Stockholm använder på sina taxibilar. Även fråga om förhållandet mellan 10 § och 14 § marknadsföringslagen.

  Ladda hem avgörandet

 • 2016:6

  Unilever Sverige AB och Unilever BCS Sweden AB mot Arla Foods (publ)

  25 april 2016 Marknadsföring av matfettsblandning har ansetts vara vilseledande. Även fråga om rättegång varit onödig.

  Ladda hem avgörandet Ladda hem bilaga

 • 2016:5

  Konsumentombudsmannen (KO) mot Vitaelab AB

  24 mars 2016 Fråga om marknadsföring av kosttillskott genom s.k. kundberättelser varit förenlig med förordningen (EG) 1924/2006 om näringspåståenden och näringspåståenden om livsmedel. Även fråga om part vållat rättegångskostnad för motpart enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

  Ladda hem avgörandet Ladda hem bilaga

 • 2016:4

  NIBE AB mot Bosch Thermoteknik AB med bifirma IVT värmepumpar

  1 mars 2016 Marknadsföring av värmepumpar har ansetts vara vilseledande. Även fråga om rättegång varit onödig.

  Ladda hem avgörandet

 • 2016:3

  Borås kommun mot Konkurrensverket

  15 februari 2016 Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).

  Ladda hem avgörandet

 • 2016:2

  Föreningen Swedisol mot SPU Isolering AB

  4 februari 2016 Marknadsföring av isoleringsmaterial, genom bl.a. påståenden om att produkterna är så gott som oantändliga, är mer effektiva och har bättre värmeisoleringsförmåga och fukttålighet än alla andra isoleringar som finns på marknaden, har ansetts vilseledande enligt 10 § MFL.

  Ladda hem avgörandet Ladda hem bilaga

 • 2016:1

  Konsumentombudsmannen (KO) mot Eniro 118 118 AB

  28 januari 2016 Vid tillhandahållandet av nummerupplysningstjänst via telefon och sms har en näringsidkare inte ansetts fullgjort skyldigheten att lämna prisinformation till konsumenter enligt 3 och 6 §§ prisinformationslagen (2004:347), PIL. Även fråga om när avtal kommer till stånd.

  Ladda hem avgörandet

 

Domstolsverket
551 81 Jönköping

Tel: 036 - 15 53 00
E-post: webb@dom.se