• 2016:2

  Föreningen Swedisol mot SPU Isolering AB

  4 februari 2016 Marknadsföring av isoleringsmaterial, genom bl.a. påståenden om att produkterna är så gott som oantändliga, är mer effektiva och har bättre värmeisoleringsförmåga och fukttålighet än alla andra isoleringar som finns på marknaden, har ansetts vilseledande enligt 10 § MFL.

  Ladda hem avgörandet Ladda hem bilaga

 • 2016:1

  Konsumentombudsmannen (KO) mot Eniro 118 118 AB

  28 januari 2016 Vid tillhandahållandet av nummerupplysningstjänst via telefon och sms har en näringsidkare inte ansetts fullgjort skyldigheten att lämna prisinformation till konsumenter enligt 3 och 6 §§ prisinformationslagen (2004:347), PIL. Även fråga om när avtal kommer till stånd.

  Ladda hem avgörandet

Skriv ut

Kommande avgöranden

 • 15 februari 2016 kl 11:00 Nytt datum för dom: Borås Kommun mot Konkurrensverket (A 4/14)

Kommande sammanträden

RSS

Med hjälp av RSS kan du hålla dig uppdaterad med senaste nytt från Marknadsdomstolen.se

Till flödet.

Nya särskilda domstolar

Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen

Läs mer

Birger Jarls Torg 9
Box 2217
103 15 STOCKHOLM

Tel: 08 - 412 10 30
Fax: 08 - 21 23 35
E-post: md@marknadsdomstolen.se

Webbansvarig: Monica Stenderup