• 2015:5

  Konsumentombudsmannen (KO) mot mySafety AB

  22 april 2015 Villkor i avtal mellan näringsidkare och konsument avseende spår- och spärrtjänster med bindningstider överstigande 12 månader har befunnits vara oskäliga.

  Ladda hem avgörandet

 • 2015:4

  Swedavia AB mot Konkurrensverket

  17 april 2015 Åläggande vid vite på grund av missbruk av dominerande ställning har ansetts inte utgöra hinder för prövning av talan om konkurrensskadeavgift på grund av samma missbruk.

  Ladda hem avgörandet

Skriv ut

Kommande avgöranden

 • 29 april 2015 kl 11:00 Konsumentombudsmannen (KO) mot The Wine Company Hawesko GmbH (B 2/13)

Kommande sammanträden

 • 19 maj 2015 kl 09:00 Huvudförhandling i målet Konkurrensverket mot Aktiebolaget Strömstads Badanstalt (A 5/14)
 • 20 maj 2015 kl 09:00 Fortsatt huvudförhandling i mål A 5/14
 • 21 maj 2015 kl 09:00 Huvudförhandling i målet Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag mot Live Nation Sweden AB (C 17/14)

RSS

Med hjälp av RSS kan du hålla dig uppdaterad med senaste nytt från Marknadsdomstolen.se

Till flödet.

Birger Jarls Torg 9
Box 2217
103 15 STOCKHOLM

Tel: 08 - 412 10 30
Fax: 08 - 21 23 35
E-post: md@marknadsdomstolen.se

Webbansvarig: Monica Stenderup