• 2015:13

  Swedish Match North Europe AB mot Skruf Snus AB

  10 juli 2015 Marknadsföring av snus på bl.a. webbplats, i vilken en konkurrents produkter indirekt pekats ut, har ansetts utgöra vilseledande jämförande reklam. Även fråga om användande av visst påstående inne på försäljningsställe för tobak och om anordnande av ett s.k. stand up-event vid marknadsföring av snus stått i strid med 14 § tobakslagen (1993:581).

  Ladda hem avgörandet Ladda hem bilaga

 • 2015:12

  Konkurrensverket mot Aktiebolaget Strömstads Badanstalt

  10 juli 2015 Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).

  Ladda hem avgörandet

Skriv ut

Kommande avgöranden

 • 29 september 2015 kl 11:00 BabyBjörn AB mot ReiRei AB (C 19/14)

Kommande sammanträden

 • 8 september 2015 kl 09:00 Huvudförhandling i målet Specsavers Sweden AB m.fl. mot Lenslogistics AB (C 23/13)
 • 16 september 2015 kl 09:00 Huvudförhandling i målet ASSA AB mot Konkurrensverket (A 3/14)
 • 21 september 2015 kl 09:00 Huvudförhandling i målet Elöverkänsligas Riksförbund mot F. D. med firma Elmiljö4all i Halland (C 12/14)
 • 23 september 2015 kl 09:00 Fortsatt huvudförhandling i mål C 12/14

RSS

Med hjälp av RSS kan du hålla dig uppdaterad med senaste nytt från Marknadsdomstolen.se

Till flödet.

Birger Jarls Torg 9
Box 2217
103 15 STOCKHOLM

Tel: 08 - 412 10 30
Fax: 08 - 21 23 35
E-post: md@marknadsdomstolen.se

Webbansvarig: Monica Stenderup